داروی روتوش زینک ایماف imaf

داروی روتوش ایماف ایتالیا محصول کشور ایتالیا 250 گرم برای برطرف کردن و پاک کردن بعضی از نقاط زینک بکار میرود
ROTOSH2