زینک هیدرا 605*745 حرارتی tpz (Hidra)

محصو کشور چین و دارای ژله نرم و سریع ظاهر میشود 605*745
HIDAR